Avís legal


Ús i funcionament del web

Les pàgines del web de Cèlia Carol Roca, són d'accés públic, lliure i gratuït, i els seus continguts són merament informatius i divulgatius. L'usuari en navegar per aquest web accepta la conformitat amb el present Avís Legal, la Llei i l'ordre públic. Per això, el titular d'aquesta web no pot assumir cap responsabilitat que derivi de l'ús indegut, incorrecte o il·lícit de la mateixa i/o del seu contingut, així com per fraus de suplantació del nom de domini o altres de similar naturalesa.
La Cèlia Carol Roca és titular dels drets sobre determinades marques i logotips exposats en la pàgina, així com dels seus continguts, sense perjudici dels drets que corresponen als titulars de marques referenciades en les seves seccions.
L'usuari es compromet a no utilitzar, reproduir, transmetre o difondre els textos, gràfics, logotips i imatges, que són titularitat de Cèlia Carol Roca o de les entitats referenciades. Aquesta limitació s'aplica també a tots aquells vincles a pàgines contingudes en recursos aliens. Qualsevol remissió autoritzada a les pàgines de Cèlia Carol Roca suposarà una visualització completa de tots els continguts. Aquesta pàgina web podria oferir links a recursos o llocs d'Internet de titularitat aliena. La finalitat d'aquests enllaços és informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la web de destí.
Per tot això, aquest web declina tota responsabilitat derivada d'accions o omissions comeses per aquests llocs web, amb total independència i autonomia respecte als mateixos.